AnQore employee safety

Continue verbetering van de veiligheid

Wij nemen onze rol als veilige leverancier zeer serieus. We hebben een product stewardship beleid wat er op gericht is op een actieve benadering voor de goedkeuring van nieuwe klantlocaties, het managen van verandering en de keuze van partners.

Onze engineers bezoeken regelmatig al onze klanten en leveranciers om veiligheidsaudits uit te voeren. Bij bevindingen stellen we verbeteringen voor en komen we een verbeterplan overeen met het betrokken bedrijf. Mocht er zich een situatie voordoen die tot zeer ernstige problemen kan leiden, dan gaan we zelfs zover dat we de leveringen stopzetten of de zakelijke relatie beëindigen. Maar veel liever werken we samen om problemen op te lossen en veiligheid op een hoger niveau te tillen.

Innovatie in veiligheidssystemen

De afgelopen jaren hebben we samengewerkt met onze leverancier van ketelwagens om de veiligste en beste ketelwagen in de branche te ontwerpen en te produceren. Naast de beste hardware om acrylonitril en onze andere producten te vervoeren, hebben we ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van software die de veiligheid verhoogt.

Samen met onze partner in telemetrie Savvy hebben we nu een systeem dat realtime inzicht biedt in al ons transportmaterieel.

  • We kunnen locaties, snelheid, temperatuur en andere belangrijke parameters zien. Het hebben van deze gegevens verbetert de veiligheid natuurlijk niet direct. Maar we gebruiken de informatie die het systeem genereert om momenten of gebieden van snelheidsoverschrijdingen, hobbels op het spoor en beweging van de treinwagons te monitoren.
  • Als we specifieke incidenten registreren wanneer een machinist de maximumsnelheid overschrijdt, weten we dat dit potentieel een incident kan veroorzaken.
  • We gebruiken slimme rapportages om onze logistieke partners te informeren en vragen hen ervoor te zorgen dat hun chauffeurs begrijpen hoe belangrijk het is om treinincidenten te vermijden.
  • Als we hobbels op het spoor opmerken, informeren we de eigenaar van het spoor over mogelijke slijtage op die specifieke locatie. Dit soort problemen op het spoor kunnen leiden tot ontsporingen of schade aan de wielen van wagons en daarmee tot indirecte incidenten.
  • Tot slot, als specifieke treinwagons meer beweging vertonen dan we verwachten, kunnen er problemen zijn met die wagon die tot een incident kunnen leiden. Die wagon halen we uit de vloot voor proactief onderhoud.

De acties die we ondernemen zijn allemaal gericht op het voorkomen van incidenten, het delen van best-practices en het blijven verbeteren van de veiligheidsnormen in onze branche.

Deelnemer aan CEFIC

AnQore is al tientallen jaren een actieve deelnemer in de European Acrylonitrile and Cyanides Sector Groups van CEFIC, de European Chemical Industry Council. Cefic, opgericht in 1972, is de stem van grote, middelgrote en kleine chemische bedrijven in heel Europa, die 1,1 miljoen banen opleveren en goed zijn voor ongeveer 15% van de wereldwijde chemische productie.

Het belangrijkste doel van de Europese acrylonitril- en cyanidesectorgroepen is het verbeteren van de veiligheidsniveaus in de industrie en het delen van veiligheidservaringen. De richtlijnen voor veilige distributie van acrylonitril vindt u hier.

Petrochemicals Europe
Peter Kehrens

Peter Kehrens

+31 650206967

Meer weten?

Wilt u de levering van uw chemicaliën veiliger maken, neem dan gerust contact op met Peter Kehrens, onze logistiek expert.