Oplossingen op maat

Om een blijvende impact te hebben op de bredere waardeketen, realiseren we ons dat we niet alles alleen kunnen doen. We moeten samenwerken om meer te bereiken (SDG 17). AnQore is een samenwerking aangegaan met de fabrikant van treinwagons om een nieuwe norm te stellen op het gebied van veiligheid op het spoor. Verder werkt AnQore ook samen met een telemetrie-expertbedrijf om al onze transportmiddelen bij te houden en ons de tools te bieden om snelheidsovertredingen, problemen en vertragingen op te sporen.

Case study

Chemisch vervoer per spoor: nieuwe standaard voor veiligheid en efficiency

Leer meer
Case study

Veiliger chemicaliëntransport met sensortechnologie

Leer meer
AnQore employee on bike

Een unieke kans

De klimaatovereenkomst van Parijs uit 2016 verplicht bijna alle landen wereldwijd om op te treden tegen klimaatverandering en actie te ondernemen om de wereldwijde temperatuurstijging met 1,5 °C tot maximaal 2 °C te beperken.

Medio 2021 De Europese Commissie heeft wetgeving aangenomen waarin zij beschrijft hoe zij in 2050 klimaatneutraliteit in de EU wil bereiken. AnQore zoekt naar manieren om onze klimaatneutraliteit veel eerder te bereiken.

De commissie heeft ook een tussentijdse doelstelling opgesteld van ten minste 55% netto reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. Strengere regels voor CO2-emissies worden van kracht en bieden AnQore een unieke kans om bij te dragen aan een toekomst waarin koolstofemissies een stuk lager worden en uiteindelijk netto 0 gaan worden.

De eerste duurzame acrylonitril

AnQore heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal / netto nul te zijn en onze klanten in staat te stellen ook hun voetafdruk te verkleinen. We hebben in 2019 baanbrekende stappen gezet met de introductie van 's werelds eerste in massa geproduceerde duurzame acrylonitril, Econitril.

Dat was de eerste stap in onze reis naar een volledig duurzaam bedrijf. We willen het verduurzamen van onze industrie leiden en vernieuwers uitnodigen om met ons samen te werken.

Onze routekaart voor duurzaamheid omvat verschillende investeringsprojecten die onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met meer dan 70% kunnen verminderen. Om dat in perspectief te plaatsen: dit komt neer op bijna 1% van de totale Nederlandse doelstelling voor 2030.

EconitrileBackground.jpg

AnQore duurzaamheidsrapport 2022

In 2023 hebben we ons tweede complete duurzaamheids rapport gepubliceerd. Het laat de resultaten zien die we behaald hebben in 2022, en onze amibities op de gebeiden Milieu, Sociaal en Bestuur (ook wel Environmental, Social, Governance, ESG). Via de link hieronder kan het rapport worden gedownload.

Webinar duurzame grondstoffen

In het voorjaar van 2022 organiseerde AnQore een webinar waarin verschillende experts op het gebied van duurzame grondstoffen bij elkaar kwamen. In ongeveer een uur worden kijkers bijgepraat over het certificeringsproces en de productie van duurzaam uitgangsmateriaal. Via onderstaande registratie kunt u toegang krijgen tot de opname.

Danny van Ballegoy

Danny van Ballegoy

+31 (0)6 836 408 56

Meer weten?

Wilt u de supply chain verduurzamen, neem dan gerust contact op met Danny van Ballegoy, onze Sales en Marketing directeur.