Als u zaken met ons doet:

 • Alle inkoopactiviteiten moeten voldoen aan de AnQore-gedragscode voor leveranciers. Deze code geeft duidelijke richtlijnen aan het ethische gedrag van onze inkopers in hun interacties met leveranciers en zakelijke partners. Alle inkoopactiviteiten moeten voldoen aan de internationale wetgeving over o.a. mededinging. Van alle leveranciers wordt verwacht dat zij de AnQore Gedragscode voor leveranciers naleven.

  Klik hier om de AnQore Gedragscode voor Leveranciers te downloaden
 • Alle bezoekers zijn verplicht de veiligheids- en/of toegangsinstructies te lezen, te begrijpen en na te leven terwijl ze zich op het AnQore/Chemelot-terrein bevinden. Ze zijn hier te vinden .

Factuurvereisten

AnQore heeft een reeks factuurvereisten die door onze leveranciers moeten worden gevolgd om vertraagde betalingen te voorkomen. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, kan de factuur worden geretourneerd vanwege de ontbrekende gegevens en wordt er niet betaald totdat een gecorrigeerde factuur is ontvangen:

 • Inkooporder- en regelitemnummer(s)
 • Rekening naar adres
 • Leverancier btw-nummer en AnQore btw-nummer
 • BTW Bedrag en tarief indien van toepassing
 • Totaal factuurbedrag
 • Factuurnummer/referentie en factuurdatum
 • Verzenddatum en verzendnummer (voor transportfacturen)
 • Artikelbeschrijving om de service of materialen duidelijk te identificeren volgens PO
 • Zorg ervoor dat alle factuurregelitems overeenkomen en verwijzen naar het bijbehorende PO-regelitem
 • We werken bij voorkeur met e-facturen als standaardpraktijk om papierverspilling te verminderen en gegevens efficiënt te beheren
Peter Kehrens

Peter Kehrens

+31 650206967

Meer weten?

Heeft u interesse om AnQore-partner te worden? Neem contact op met ons.