AnQore doet er alles aan om uw privacy op deze website te beschermen. Lees deze Privacy- en Cookieverklaring aandachtig door, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Algemeen

Deze Privacy & Cookieverklaring is van toepassing op alle persoonlijke informatie die AnQore via haar website verzamelt en gebruikt. AnQore respecteert uw privacy en voldoet aan de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”).

Cookies

We zullen alleen zogenaamde "cookies" op uw computer opslaan als u ons uw toestemming hebt gegeven door tijdens uw bezoek aan onze website op de daarvoor bestemde knop(pen) te klikken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser lokaal op uw computer opslaat. Cookies stellen ons in staat om uw computer de volgende keer dat u ons bezoekt te herkennen. Hierdoor is AnQore in staat de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en de website aan te passen aan uw wensen. De meeste internetbrowsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren.

Het type persoonlijke informatie dat we verzamelen als gevolg van een cookie is specifiek voor uw computer en kan het Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en welke delen van de website worden bezocht, bevatten. We verzamelen de voorgaande persoonlijke informatie om het gebruik en de bruikbaarheid van onze website te monitoren en voor statistische doeleinden.

U kunt uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt of om de ontvangst ervan te weigeren. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken door onze website opnieuw te bezoeken en de juiste opties te selecteren. Door instellingen te wijzigen, kunt u ook bepalen dat uw browser geen cookies van deze website accepteert. Houd er rekening mee dat u in dergelijke gevallen mogelijk niet meer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden en functies van onze website.

Verzamelen van gegevens, doel en ontvangers

We verzamelen persoonlijke gegevens (alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de "betrokkene") wanneer u deze aan ons verstrekt (bijvoorbeeld naam, adres, postcode, stad, telefoonnummer en e-mailadres), door middel van registratie , het invullen van formulieren of e-mails, als onderdeel van een bestelling van producten of diensten, vragen of verzoeken of andere situaties waarin u ervoor heeft gekozen om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van enige overeenkomst tussen u en AnQore, het voldoen aan een verzoek om informatie of advies van u, het voldoen aan (wettelijke) vereisten, het leveren van een optimale service en het toezenden van informatie over ons bedrijf en onze ( nieuwe) producten of diensten, die bij uw interesse passen. AnQore zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het licht van het doel van de verwerking, tenzij de gegevens in overeenstemming met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. AnQore zal uw persoonsgegevens op een veilige manier opslaan en – waar toegestaan – overdragen door middel van de huidige gebruikelijke technieken.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die geen passend beschermingsniveau hebben volgens de AnQore Privacy Code voor Klant-, Leveranciers- en Zakenpartnergegevens.

Kinderen

De websites van AnQore zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de zestien (16) jaar en we zullen dergelijke bezoekers niet bewust toestaan de websites van AnQore te gebruiken.

Gelinkte sites

Houd er rekening mee dat onze website links bevat naar andere websites, zoals LinkedIn. Het AnQore Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op dergelijke andere websites, ook niet:

  • als u deze andere sites bezoekt via een link op onze website; of
  • als u vanaf een andere website naar onze site linkt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en de manier waarop dergelijke websites uw persoonsgegevens verwerken.

Recht op inzage / rectificatie / bezwaar

U als betrokkene heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt, en zo ja, toegang tot de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook heeft u het recht om beperking van de verwerking bij ons te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien en voor zover wij de verwerking van u betreffende persoonsgegevens (mede) baseren op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór intrekking. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunt u aan ons richten via de contactgegevens aan het einde van deze Privacy- en Cookieverklaring. Binnen vier weken reageren wij op binnenkomende verzoeken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u constateert dat uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ons worden geschonden.

Contact details

Voor vragen of klachten over de manier waarop AnQore persoonsgegevens verwerkt kunt u contact met ons opnemen via:

AnQore B.V.
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond, The Netherlands
+31(0)46 7022 177

Of via : ContactUs@AnQore.com

Version April 2018