Ammonium sulfate: agriculture fertilizers

Drie belangrijke voedingsstoffen: stikstof, fosfor en kalium

Stikstof (N), het hoofdbestanddeel van eiwitten, is essentieel voor de groei en ontwikkeling van planten. Stikstof heeft enkele belangrijke eigenschappen voor plantengroei. De hoeveelheid stikstof die beschikbaar is voor een plant bepaalt de groei, kleur, sterkte en opbrengst. Op veel plaatsen is bekend dat stikstof ontbreekt voor de planten. Fosfor (P) is essentieel voor een goede wortelontwikkeling en helpt de plant droogte te weerstaan. Fosfor is ook belangrijk voor de groei en ontwikkeling van planten, zoals het rijpen van zaad en fruit. Kalium (K) staat centraal in de fotosynthese van gewassen. Kalium helpt bij het verbeteren van de gewaskwaliteit en de gewasresistentie tegen huisvesting, ziekte en droogte.

Secundaire voedingsstoffen

Daarnaast zijn de secundaire voedingsstoffen zwavel, magnesium en calcium nodig voor een optimale gewasgroei. Zwavel is vooral belangrijk in de eerste groeifasen, om essentiële aminozuren, eiwitten en oliën te produceren. Magnesium is nodig voor fotosynthese, het omzetten van licht in chemische energie voor voedingsdoeleinden. Calcium is vooral belangrijk voor de opbrengst, kwaliteit en houdbaarheid van groenten en fruit.

Elke plantenvoedingsstof heeft unieke fysiologische functies die door geen enkele andere voedingsstof kunnen worden vervangen. Omdat gewassen voedingsstoffen uit de bodem opnemen, wordt een groot deel van deze voedingsstoffen van het veld verwijderd wanneer de gewassen worden geoogst. Hoewel sommige voedingsstoffen via gewasresten en ander organisch materiaal naar het veld kunnen worden teruggevoerd, kan dit alleen niet zorgen voor optimale bemesting en gewasopbrengsten in de loop van de tijd. Dit is de reden waarom boeren, om voldoende voedsel te verbouwen, de organische stof aanvullen met gespecialiseerde meststoffen die hun gewassen het beste ondersteunen.

Ammonium sulfate application: Fertilizers