Visie

Onze visie definieert wat we samen willen bereiken.

Al onze klanten zien ons als hun beste leverancier

Missie

Onze missie is wat ons dagelijks werk drijft.

Samen met onze leveranciers dragen we bij aan een betere wereld door veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie te integreren in de totale supply chain door verantwoordelijkheid te nemen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en het milieu.

Waarden

Onze waarden verwoorden hoe we zowel intern als extern samenwerken. Naarmate onze omgeving verandert, kan onze strategie veranderen, maar onze waarden blijven consistent om ons te helpen de uitdagingen aan te gaan waarmee we als bedrijf worden geconfronteerd.

Mensen "koop sociaal"

Verantwoord handelen naar partners in de waardeketen en externe stakeholders.

  • Verzoek strikte naleving van de AnQore Gedragscode voor leveranciers

Planeet "koop groen"

Verantwoord omgaan met maatschappij en milieu.

  • Streef ernaar waar mogelijk milieuvriendelijke alternatieven te gebruiken

  • Samenwerken met leveranciers om de impact op het milieu te minimaliseren


Welvaart "koop waarde"

Verantwoordelijk handelen in termen van vrije en eerlijke concurrentie.

  • Evalueer elk product en elke dienst op zijn veiligheids- en duurzaamheidsaspecten als belangrijke elementen van de totale waarde propositie

Leidende principes

Duurzame aankoopbeslissingen

AnQore streeft naar een evenwicht tussen ecologische en financiële verantwoordelijkheden bij het nemen van duurzame aankoopbeslissingen. We zullen continu streven naar de aankoop van producten die een verbeterde duurzaamheidsvoetafdruk bieden, op voorwaarde dat de producten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, acceptabel gebruik en prestatienormen binnen de activiteiten van AnQore en binnen de externe marktomgeving. Materialen en diensten worden ingekocht om leveringszekerheid te verkrijgen tegen optimale kosten. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de materiaalkosten, maar op de totale eigendomskosten, inclusief logistiek, kapitaal, kwaliteit en risicogerelateerde elementen die relevant zijn voor de inkoop van het materiaal en alle relevante VGM-aspecten.

Indien van toepassing zullen synergieën worden nagestreefd door samen te werken met andere partijen, kansen te benutten en een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

AnQore maakt deel uit van de grotere site-user community op de Chemelot Industrial Site. In 2016 werd de visie Chemelot 2025 aangekondigd met de ambitie om uit te groeien tot de meest veilige, duurzame en competitieve chemie- en materialensite van Europa. Chemelot heeft de verschillende bouwstenen vertaald naar concrete projecten om de ambitie voor 2025 waar te maken. Veel van deze projecten zijn ook van strategisch belang om onze AnQore-ambitie te realiseren. AnQore neemt deel aan dergelijke projecten (bijv. Chemelot Circular Hub en Masterplan 2030) en waar nodig zullen inkoopgerelateerde interne projecten en acties worden geïnitieerd als deze niet al worden aangedreven door onze bredere projectbetrokkenheid op de site.